Direct naar de inhoud

Lezing: ‘Omarmen of uitsluiten?’

Evenement informatie

Datum en Tijd:

Locatie:

De Wasserij, Arnhem

Adres:

Molenbeekstraat 26a

Contact

Arnhem-Rijnstreek
wandeling
Naar Google Maps

Prijs lezing
standaard € 7,50 (alleen contant)
leden HV/NIVON gratis

Als mensen zich afwijkend of sociaal onwenselijk gedragen heeft de samenleving vaak de neiging om hen te vertellen dat ze “normaal moeten doen”. Deze oproep is begrijpelijk omdat het streven naar normalisering noodzakelijk is om de samenleving soepel te laten draaien, maar heeft vaak niet het gewenste effect. Bovendien stuiten we op een probleem. Mensen die afwijken van de normaal worden vaak gezien als een bedreiging van de sociale orde. Maar vanuit het oogpunt van humaniteit en humanisering van is het levensbelang om te wijzen op de keerzijden daarvan. Zo laten kritische denkers als Michel Foucault en Paul Verhaeghe zien dat normalisering bestaat bij gratie van uitsluiting.

In onze samenleving hebben steeds meer mensen het gevoel hebben dat ze niet normaal functioneren, niet echt meetellen en er niet echt toe doen. Hoe kunnen opvoeders, onderwijzers en hulpverleners leergieriger en humaner omgaan met kinderen, leerlingen en cliënten die afwijken van de normaliteit? En hoe kunnen wij die uitsluiting tegengaan? Mijn lezing is een oproep tot inclusie: laten wij ervoor zorgen dat ook afwijkende mensen zich gezien en gehoord voelen!

Martien Schreurs is docent filosofie en de geschiedenis van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij studeerde filosofie, psychologie en humanistiek, en gaf les in zowel het middelbaar als hoger onderwijs. Momenteel onderzoekt hij de relatie tussen humanisme en nihilisme in de filosofie en de romanliteratuur.

Aan de lezing gaat een korte algemene ledenvergadering vooraf.