Direct naar de inhoud

Filosofiecafé Wageningen |  Guido Van der Knaap: Van Aristoteles tot algoritme

Evenement informatie

Datum en Tijd:

Locatie:

THUIS, Wageningen

Adres:

Stationsstraat 32

Arnhem-Rijnstreek
Naar Google Maps

In 1950 bedacht Turing de vraag-antwoord-test met een computer die als lakmoesproef gold voor artificiële intelligentie (AI). De definitie van AI bleek echter veranderlijk: het accent verschoof van  geprogrammeerde computers naar zelf-lerende computersystemen die getraind moeten worden. Een filosofische blik op AI beperkt zich echter niet tot de definitiekwestie, omdat AI zich steeds meer laat gelden in ons alledaags leven. Spraakassistenten wagen zich aan de menselijke taal, terwijl ze ontegenzeglijk van ons verschillen. Kunnen ze recht doen aan hoe de betekenis van taal tot stand komt? AI die  afbeeldingen classificeert, beschikt over kennis, maar wat voor soort kennis is dat?  Deze vragen zijn geworteld in disciplines als taalfilosofie, epistemologie en cognitiefilosofie. Hoppend door deze disciplines maar ook door de politiek en ethiek, schijnt Guido van der Knaap een nieuw licht op AI en nodigt hij u uit om uw eigen filosofische positie over AI in te nemen.  

Guido van der Knaap studeerde wijsbegeerte, logica en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en doceerde bij de opleiding AI.  Zijn debuut ”Van Aristoteles tot algoritme ” stond op de shortlist voor de Socratesbeker.

Toegang
standaard € 10,-
leden HV/NIVON € 8,-
studenten € 5,-
scholieren Pantarijn gratis