Direct naar de inhoud

Bewustzijn tussen Orde en Chaos 

Evenement informatie

Datum en Tijd:

Locatie:

Bblthk Wageningen, Wageningen

Adres:

Stationsstraat 2

Contact

Arnhem-Rijnstreek
Naar Google Maps

Filosoof en bestuurskundige Harald Weidmann spreekt tijdens de Maand van de Filosofie over de vraag hoe ons brein orde probeert te scheppen in de alom aanwezige chaos van het leven. Het thema van de Maand van de Filosofie is dit jaar Chaos.

De vraag hoe chaos tot orde, creativiteit en pluraliteit kan leiden (en soms tot wanhoop drijft), sluit nauw aan bij het bewustzijnsonderzoek dat Weidmann heeft gedaan. Het bewustzijn heeft in de evolutie van het leven een belangrijke functie gespeeld als sensomotorisch instrument van elk organisme om zintuigelijke indrukken uit de buitenwereld te ordenen tot een samenhangend geheel, met als doel het overleven te bevorderen. De vraag of wij als mens daarmee ook elke toegang tot de wereld vóór de ordening hebben verloren, is onbeantwoord. In zijn interactieve lezing een neemt hij ons mee van de kentheorie van Immanuel Kant via de fenomenologie van Husserl en de kunst van van Gogh, Mondriaan, Anish Kapoor, Malevich, Monet ea. Hij zal laten zien dat de wereld van het Ding-an-sich in zeker opzicht toegankelijk blijft voor ons. 

Harald Weidmann heeft 25 jaar gewerkt in diverse functies in het bedrijfsleven. In 2021 besloot hij om terug te keren naar zijn eigenlijke liefde en studie, de filosofie. De afgelopen jaren bestudeerde hij het verschijnsel bewustzijn vanuit verschillende invalshoeken, van filosofie tot neurowetenschap, van sport tot kunst en van evolutiebiologie tot paleoantropologie. Hij geeft lezingen en workshops over filosofie, kunst en bewustzijn. In zijn ogen staan we aan het begin van een verenigde theorie van bewustzijn waarin kunst, oosterse en westerse filosofie, beweging en wetenschap allemaal hun rol spelen. Momenteel werkt hij aan een boek over zijn ervaringen en bevindingen. 

April is de Maand van de Filosofie. In dat kader houdt ook Hester Macrander een lezing met als titel Grip op chaos